Menu

IASI: 0332 80 27 63 | 0740 034 141

BRAILA: 0339 110 802 | 0756 049 237

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiect: „AMENAJARE LABORATOR CENTRAL ANALIZE MEDICALE PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN HALE DE PRODUCȚIE IMOBIL EXISTENT”, SMIS 112294

Societatea INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL cu sediul in Municipiul Iasi, Bd. Independentei nr.33, Jud. Iasi, implementeaza proiectul cu titlul „AMENAJARE LABORATOR CENTRAL ANALIZE MEDICALE PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN HALE DE PRODUCȚIE IMOBIL EXISTENT”, cod SMIS 112294 pe o perioada de 46 de luni, respectiv intre data 02.12.2016 si data 30.09.2020, aceasta perioada cuprinzand si activitatile desfasurate inainte de semnarea contractului de finantare. Valoarea totala a proiectului este de 6.211.648,91 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 3.835.455,50 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 676.845,09 lei.

Obiectivul general al proiectului de investitie îl reprezinta cresterea competitivitatii societatii INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL si consolidarea pozitiei pe piata serviciilor medicale (analize medicale de laborator).
Satisfacerea nevoilor clientilor si înalta calitate a serviciilor medicale, precum si educatia medicala continua sunt principalele obiective ale laboratorului de analize PRAXIS.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operational Regional 20014-2020 de crestere a competitivitatii economice si îmbunatatire a conditiilor de viata ale populatiei locale si regionale, prin cresterea competitivitatii si productivitatii solicitantului prin investitii înitr-un spatiu modern si tehnologie noua.
Îndeplinirea obiectivului general va contribui la sprijinirea dezvoltarii economice, la consolidarea pozitiei pe piata a IMM-ului si îmbunatatirea mediului de afaceri regional.
Proiectul raspunde obiectivului specific al Axei prioritare 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, de îmbunatatirea capacitatilor de dezvoltare a serviciilor, în sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, în scopul cresterii dimensiunii pietei adresate si a calitatii serviciilor prestate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Realizarea unei infrastructuri moderne de investigatie (analize medicale de laborator) unde persoanele bolnave sa fie corect si rapid investigate folosind aparatura de ultima generatie;
  2. Extinderea capacitatii de prestare a serviciilor medicale (analize de laborator) la nivelul Regiunii de Nord Est
  3. Cresterea calitați serviciilor medicale prestate pentru pacientii din Judeþul Iasi si Regiunea Nord Est

Rezultatele proiectului:

  1. Constructie laborator central analize medicale prin schimbare destinatie hale de productie existente, cu o suprafata utila totala 1059,25 mp, din care suprafaþa totala utila parter 475,75 mp si suprafaþa totala utila etaj 501,80 mp.

Achizitia a 6 (sase) echipamente performante specifice domeniului medical: Analizor de Hematologie, Sistem automat de citire a frotiurilor de sange, Sistem automat diagnostic molecular, Sistem automat de citire a frotiurilor citologice, Sistem automat de citire cariotipare, Sistem automat pentru analiza spermei.
Achizitia a doua active necorporale: program informatic determinare reticulocite (licenta software) si program informatic analiza lichidelor biologice (licenta software)
Achizitia unui sistem/ kit de panouri fotovoltaice si a unui kit panouri solare pentru producerea de energie regenerabila.
Crearea a 3 locuri noi de munca, dintre care o persoana va fi angajata din categorie defavorizata

  1. Cresterea numarului de servicii - analize de laborator cu 40% la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar incheiat dupa implementarea proiectului fata de anul 2016. Realizarea a minim 433.000 de servicii/ tipuri de analize de laborator in al doilea exercitiu exercitiu financiar incheiat dupa implementarea proiectului fata de anul 2016.
  1. Obtinerea certificatului privind managementul calitatii in noua locatie PRAXIS ISO 9001:2015

Obtinerea acreditarii pentru analize medicale de laborator pentru noua locatie PRAXIS furnizat de RENAR, SR EN ISO 15189:2013
Participarea la un targ international de profil medical, organizat in afara Romaniei, in Republica Moldova, la Chisinau

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, precum si catre site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020, www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro (catre care se va face un link.)

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.